FINANČNÍ UKAZATELE 2021
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
24 209 400 Kč
4
Přijaté transfery
2 641 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 290 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
952 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 055 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 195 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 050 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
720 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
450 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
42 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 055 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 195 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 050 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
720 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
450 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
42 000 Kč