FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
19 868 700 Kč
4
Přijaté transfery
7 026 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 363 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
815 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 953 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 458 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 900 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
500 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
350 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 953 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 458 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 900 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
500 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
350 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč