FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
18 652 500 Kč
4
Přijaté transfery
1 603 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 531 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
212 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 478 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 406 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 127 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 478 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 406 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 127 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
115 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč